Sentrumterapi.no © 2010                    

 

 

 

 

 

Sentrum terapi og selvutvikling

_________________________________

 

 Gestaltterapi - Kognitiv terapi

Psykoterapi

 

Individualterapi - veiledning - coaching - parterapi - gruppeterapi

 

 

 

Samlivsterapi

 

Samlivsterapi er et tilbud til par som opplever problemer med samlivet. Disse problemene kan variere innenfor en rekke områder. Eksempler på problemområder kan være kommunikasjon, intimitet, arbeidsfordeling, barneoppdragelse, økonomi, utroskap, forhold til tidligere ektefelle/partner, m.m..

 

I parterapien tar vi utgangspunkt i nåsituasjonen og ser på hvordan begge opplever denne og hvordan begge opptrer i nåsituasjonen.

 

Vi tror på at kommunikasjonen i paret er nøkkelen til å forstå og møte hverandre.

Gjennom arbeid med å utvikle kommunikasjonen - å uttrykke og å lytte - øker vi evnen til å forstå hverandre og dermed kunne gå hverandre i møte.

 

Terapeutens rolle i samlivsterapien er å legge til rette for at dere kan ha en likestilt, konstruktiv og fruktbar dialog, gi tilbakemelding på hvordan dere opptrer i møte med hverandre og å stimulere til at dere kan komme hverandre i møte.

 

Samlivsterapi kan oppleves  som krevende og det kreves ofte noe innsats over tid. Det anbefales par å tenke igjennom om de ønsker å gå til samlivsterapi, og hva de ønsker å oppnå med det.

Det forutsetter at begge parter ønsker dette og er villig til å delta.

Samlivsterapi anbefales gjennomført over en viss periode.

 

For mer informasjon eller å gjøre en avtale, ta kontakt på tlf 968 74 197 eller send e-post til post@sentrumterapi.no.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

© 2010 Sentrum terapi og selvutvikling • All rights reserved.