Sentrumterapi.no © 2010                    

 

 

 

 

Sentrum terapi og selvutvikling

_________________________________

 

 Gestaltterapi - Kognitiv terapi

Psykoterapi

 

Individualterapi - veiledning - coaching - parterapi - gruppeterapi

 

 

Kognitiv terapi

 

I kognitiv terapi(også kalt kognitiv adferdsterapi) øker vi oppmerksomheten på virkningen av angstfremkallende, urimelig selvkritiske eller pessimistiske tankemønstre, og utforsker muligheten for ulike alternative tenke- og handlemåter.

 

Et mål er økt forståelse for hva som har bidratt til å opprettholde problemene og virkemidler som kan brukes til å forebygge nye problemer. 

Kjernen i terapien hos oss er å støtte klienten i å mestre sine livsproblemer, bidra til økt innsikt i egne tanker, følelser og adferd, og samtidig hjelpe til å endre uhensiktsmessige tankemønstre og uhensiktsmessig adferd.

 

 

 

For mer informasjon eller å gjøre en avtale, ta kontakt på tlf 968 74 197 eller send e-post til post@sentrumterapi.no.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

© 2010 Sentrum terapi og selvutvikling • All rights reserved.