Sentrumterapi.no © 2010                    

 

 

 

 

Sentrum terapi og selvutvikling

_________________________________

 

 Gestaltterapi - Kognitiv terapi

Psykoterapi

 

Individualterapi - veiledning - coaching - parterapi - gruppeterapi

 

 

 

 

Gestaltterapi

 

I gestaltterapi er de grunnleggende ideer at hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg innenfor de begrensninger omgivelsene gir.

Gestaltterapi har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere kan erkjenne og se seg selv og sine valg. Denne bevisstgjøringen skapes gjennom samtaler og øvelser.

Metodene brukes også til bearbeidelse av tidligere, uferdige opplevelser, kriser og i egenutvikling.

 

Gestaltterapi bygger på den tro at økt erkjennelse om seg selv skjer i øyeblikket, i situasjoner der klient og terapeut møtes. Det kan ikke planlegges inn i fremtiden, men kommer spontant i arbeidet mellom klient og terapeut.

 

Kjernen i terapien hos oss er at vi gjennom økt innsikt i egne tanker, følelser og adferd i øyeblikket, kan åpne for større forståelse og aksept av oss selv og vår egen situasjon, og at dette igjen åpner for nye tanker, følelser og adferd.

 

 

For mer informasjon eller å gjøre en avtale, ta kontakt på tlf 968 74 197 eller send e-post til post@sentrumterapi.no.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

© 2010 Sentrum terapi og selvutvikling • All rights reserved.