Sentrumterapi.no © 2010                    

 

 

 

 

Sentrum terapi og selvutvikling

_________________________________

 

 Gestaltterapi - Kognitiv terapi

Psykoterapi

 

Individualterapi - veiledning - coaching - parterapi - gruppeterapi

 

 

Metode

 

Vi har spesielt fokus på å hjelpe mennesker med sinnemestringsproblemer, sorg eller andre vanskelige livssituasjoner, men vi jobber også med med mennesker med helt vanlige hverdagsproblemer, og som ønsker vekst og personlig utvikling.

 

For å oppnå varig endring på noe i livet, må vi begynne med å endre oss selv. Men for å endre sider ved oss selv, må vi først identifisere hva er det er vi ikke er fornøyd med.

 

"Det går ikke an å reparere noe som vi ikke vet trenger reparasjon."

Derfor tenker vi at at for å kunne endre den vi er, må vi først "bli den vi er".
I det ligger å bli kjent med oss selv, våre tankemønstre, følelsesmønstre og handlingsmønstre,og å erkjenne at slik er vi, og slik har vi det akkurat nå.

Men en slik innsikt, forståelse og erkjennelse av oss selv, kan vi begynne å finne nye måter å tenke, føle og handle på.

 

Sentrum terapi og selvutvikling benytter psykoterapi i form av individualterapi,  parterapi og gruppeterapi til privatpersoner, samt veiledning og coaching relalert til arbeid og utdanning.

 

Terapiformen bygger på kognitiv terapi(også kalt kognitiv adferdsterapi) og gestaltterapi.

 

For bedrifter tilbyr vi tilpassede kurs, seminar, og foredrag etter oppdrag.

 

For mer informasjon eller å gjøre en avtale, ta kontakt på tlf 968 74 197 eller send e-post til post@sentrumterapi.no.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

© 2010 Sentrum terapi og selvutvikling • All rights reserved.